Grootse Parade op 5 mei

Impressie artwork

Grootse Parade op 5 mei

Publicatie:

Op 5 mei vieren we dat we in Nederland in Vrijheid leven. We vieren dat we in 1945 bevrijd zijn van de Duitse bezetting in Europa en de Japanse bezetting in Azië en dat we sindsdien in het Koninkrijk der Nederlanden vrij zijn van oorlog en onderdrukking. Het is ook een dag om ons te bezinnen op het belang van Vrijheid en ons te realiseren dat Vrijheid kwetsbaar is. Voor de Vrijheid in Nederland hebben velen gevochten en zelfs hun leven gegeven.

In 2020 willen we ook in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg 75 jaar Vrijheid groots vieren, onder andere middels een Parade.

De basisscholen zullen invulling geven aan zes praalwagens, middels het beschilderen van houten tanks, jeeps en soldaten. Zij vormen samen het leger van de Vrijheid. U heeft al kunnen zien in de kranten en op social media dat deze tanks, jeeps en soldaten zijn uitgedeeld op de scholen. Op  31 maart worden deze weer opgehaald en op de praalwagens gepositioneerd. Op een van de praalwagens ligt ook Zweeds Wittebrood. Dit brood zal tijdens de Parade uitgedeeld worden. Wilt u helpen uitdelen? Meld u aan via info@ovkrv.nl. Of doe dat hier.

De Parade zal voorts bestaan uit zo’n 65 historische militaire voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog en de periode daarna. Vele eigenaren van deze voertuigen werken belangeloos mee aan de geweldige Parade.

De Koninklijke Landmacht zal medewerking verlenen aan de parade, onder meer door pelotons af te vaardigen die mee marcheren. Het Korps Nationale Reserve (Natres) is een van de pelotons die meeloopt. De kerntaak van Natres is het bewaken en beveiligen van het Nederlands grondgebied. Daartoe behoren ontruimde gebieden en vitale objecten, zoals energiecentrales, tunnels, bruggen en (lucht)havens. De Natres bestaat uit ongeveer 3000 reservisten, vrijwillige militairen. Zij vervullen hun militaire functie naast een burgerbaan of studie. In vrijwel alle provincies zijn kazernelocaties met eenheden te vinden. Het embleem, van Natres, brengt de beschermende taak tot uiting. Het in zilverkleurig metaal uitgevoerde rijkswapen verwijst naar het verleden. Toen droegen de schutterijen ook het zilverkleurige rijkswapen. De rode ondergrond geeft aan dat het korps is ingedeeld bij het Wapen der Infanterie.

Ook zal Peloton 48 meelopen deze dag. Zij lopen in het uniform van de landmacht uit 1948 en dragen een Lee Enfield geweer uit die periode. Voor dit peloton is een oproep gedaan aan voormalig dienstplichtig en beroepsmilitairen op deel te nemen. Hierop zijn diverse reacties binnen gekomen. Peloton 48 zal muzikaal begeleid worden door The Hague Highland Pipeband.

In de Parade zullen in totaal 13 muziekkorpsen zorgdragen voor de muzikale omlijsting, waaronder militaire muziek en pipes and drums. Ook de  veteranen uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg zullen deelnemen aan de parade.

De stichting Fokker Four is een organisatie van vrijwilligers die zich ten doel heeft gesteld om een vloot van vier historische Fokker S-11 ‘Instructor’ vliegtuigen in de lucht te houden en aan het publiek te tonen.

Op 5 mei zal Fokker Four een Fly Past maken boven de Rijnstraat en Zeeweg, dit zal gebeuren rond de klok van 13:30 uur. Dit zal een extra dimensie geven aan deze feestelijke dag.

Er wordt een defileerpunt ingericht op de Bevrijdingsweg/Zeeweg, op dit defileerpunt zal een officier van de Koninklijke Landmacht en de burgemeester het defilé afnemen. Geallieerde veteranen en andere gasten zullen het Defilé en de Fly Past vanaf de tribune gadeslaan.

De Parade zal starten vanuit het Duijfrak in Valkenburg en om 10.00 uur aankomen in de Hoofdstraat en vervolgens door Rijnsburg te gaan. Van 12.00 uur tot 13.30 uur staan de deelnemers stil op de Rijnstraat in Katwijk aan den Rijn voor een lunchpauze waarna de route zich voortzet over de Boslaan, Varkevisserstraat, Boulevard en tenslotte de Zeeweg. Nabij het gemeentehuis zal het defileerpunt gepasseerd worden. Bij het gemeentehuis zal de gehele dag muziek te beluisteren zijn van verschillende orkesten en op de Bevrijdingsweg/Zeeweg  zal een grootse braderie gehouden worden. Voor de kinderen is er een kinderkermis op het marktterrein aan de Bevrijdingsweg/Zeeweg.

Het zal een geweldige dag worden waarin veel te zien en te beleven zal zijn. Wilt u deel uit maken van dit unieke evenement, dus niet alleen kijken, maar ook daadwerkelijk meedoen? Geef u dan op als Feestvierder, net als in 1945. De mensen verwelkomden de geallieerden door te zwaaien met vlaggetjes en droegen oranje strikken en sjerpen. Het hele dorp, jong en oud vierde de Bevrijding mee. Wilt u zelf meelopen in de Parade, als Feestvierder of om vlaggetjes of Zweeds Wittebrood uit te delen? Geef u dan hier op.

Tickets

Klik snel op deze knop en koop tickets voor de leukste activiteiten tijdens de viering van 75 jaar Vrijheid.

Tickets kopen